Delta Jim P-Red (Adapter), far til Dubai PP

Dubai PP-Red

Delta Dubai PP Red

Fødselsdato
18.05.2018
aAa kode
234165
Farve
Rødbroget
AI Code
942154
Tyre-ID
NL 643401574
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2
  Delta Adapter P
Delta Jim P Red  Judith 35
Delta Dynte  De Volmer Brasil
  Dymentholm DG S

NVI Roedbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 62%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
2 5 3.25 162 180

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 66%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,129 0.24 0.01 73 41 338

Management/Sundhed

Yversundhed 100
Celletal
101
Hunlig frugtbarhed 100
Klovsundhed
104
Ketose
101
Malketid 100
Temperament
101
Alder ved 1. kælvning
98
Kælvningsevne
106
Kælvens Livskraft (infl mor.)
102
Persistens
107
Udvikl. fra 1.-3. lakt 100
Kropsvægt
107
Kvietyr
106
Livskraft kalv
98
Robot effektivitet
98
Robot interval
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
102
Styrke
105
Yver
108
Lemmer
104
Helhed
108

Størrelse
105
Brystbredde
106
Kropsdybde
104
Malkepræg
105
Huld
104
Krydsretning
99
Krydsbredde 100
Lemmer, bagfra
105
Lemmer, sidestilling
97
Klovhældning
103
Bevægelse
104
Foryver tilhæftning
108
Forpatteplacering 100
Pattelængde
108
Yverdybde
107
Bagyver højde
106
Bagpatteplacering
99
Yverbånd
102