Delta Xander

Fødselsdato
02.12.2019
aAa kode
423561
Farve
Sortbroget
AI Code
942402
Tyre-ID
NL 614974395
Kappa / Beta Casein
AB / A1A2

Xander

Delta Xander


  Weelder Empire
Delta Floris  Grant D Fay
Delta Xanne  Delta Beatbox
  Jk Eder Xenia


Avlsværdier
Sikkerhed 61%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
6 12 2.86 501 313

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 70%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
800 0.61 0.21 93 48 404

Management/Sundhed

Yversundhed
101
Celletal
106
Hunlig frugtbarhed
105
Klovsundhed
107
Ketose
101
Malketid
103
Temperament
103
Alder ved 1. kælvning
102
Kælvningsevne
103
Kælvens Livskraft (infl mor.)
106
Persistens
107
Udvikl. fra 1.-3. lakt
103
Kropsvægt
101
Kvietyr
106
Livskraft kalv
102
Robot effektivitet
98
Robot interval 100
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
104
Styrke
103
Yver
107
Lemmer
109
Helhed
110

Størrelse
103
Brystbredde
102
Kropsdybde
102
Malkepræg
103
Huld
101
Krydsretning
109
Krydsbredde
97
Lemmer, bagfra
105
Lemmer, sidestilling 100
Klovhældning
103
Bevægelse
109
Foryver tilhæftning
109
Forpatteplacering
102
Pattelængde 100
Yverdybde
106
Bagyver højde
104
Bagpatteplacering
95
Yverbånd
96