Delta Castor (Barcley)

Castor

Delta Castor

  • Mange kg fedt + prot
  • Meget mælk med høj protein-%
  • Effektive og sunde køer
Fødselsdato
31.03.2017
aAa kode
315426
Farve
Sortbroget
AI Code
259866
Tyre-ID
NL 753556472
Kappa / Beta Casein
BB / A1A2
  De SU 11236 Balisto
Barcley  Lookout Pesce Epic Hue
Delta Carol  Delta Atlantic
  Tirsvad Altaiota Chello

NVI Sortbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 65%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
6 10 2.79 535 278

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 72%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,465 -0.12 0.18 50 70 410

Management/Sundhed

Yversundhed
104
Celletal
101
Hunlig frugtbarhed
103
Klovsundhed
107
Ketose 100
Malketid
102
Temperament
104
Alder ved 1. kælvning
102
Kælvningsevne
107
Kælvens Livskraft (infl mor.)
105
Persistens
110
Udvikl. fra 1.-3. lakt 100
Kropsvægt 100
Kvietyr
99
Livskraft kalv
101
Robot effektivitet
99
Robot interval
105
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop
101
Styrke 100
Yver
105
Lemmer
101
Helhed
103

Størrelse
107
Brystbredde
98
Kropsdybde
106
Malkepræg
107
Huld
92
Krydsretning
99
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
103
Lemmer, sidestilling
98
Klovhældning
102
Bevægelse
101
Foryver tilhæftning
102
Forpatteplacering
98
Pattelængde
105
Yverdybde
101
Bagyver højde
110
Bagpatteplacering 100
Yverbånd
103