Delta Castor (Barcley)

Fødselsdato
31.03.2017
aAa kode
315426
Farve
Sortbroget
AI Code
259866
Tyre-ID
NL 753556472
Kappa / Beta Casein
BB / A1A2

Castor

Delta Castor

  • Mange kg fedt + prot
  • Meget mælk med høj protein-%
  • Effektive og sunde køer

  De SU 11236 Balisto
Barcley  Lookout Pesce Epic Hue
Delta Carol  Delta Atlantic
  Tirsvad Altaiota Chello


Avlsværdier
Sikkerhed 65%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
5 9 2.97 472 275

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 69%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,448 -0.08 0.19 53 70 418

Management/Sundhed

Yversundhed
104
Celletal
102
Hunlig frugtbarhed
103
Klovsundhed
107
Ketose 100
Malketid
102
Temperament
103
Alder ved 1. kælvning
103
Kælvningsevne
107
Kælvens Livskraft (infl mor.)
105
Persistens
110
Udvikl. fra 1.-3. lakt 100
Kropsvægt
101
Kvietyr
99
Livskraft kalv
99
Robot effektivitet
99
Robot interval
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop
101
Styrke 100
Yver
106
Lemmer
101
Helhed
104

Størrelse
106
Brystbredde
99
Kropsdybde
106
Malkepræg
106
Huld
93
Krydsretning
98
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
103
Lemmer, sidestilling
98
Klovhældning
103
Bevægelse
101
Foryver tilhæftning
102
Forpatteplacering
99
Pattelængde
105
Yverdybde
101
Bagyver højde
111
Bagpatteplacering 100
Yverbånd
103