Delta Castor (Barcley)

Fødselsdato
31.03.2017
aAa kode
315426
Farve
Sortbroget
AI Code
259866
Tyre-ID
NL 753556472
Kappa / Beta Casein
BB / A1A2

Castor

Delta Castor

  • Mange kg fedt + prot
  • Meget mælk med høj protein-%
  • Effektive og sunde køer

  De SU 11236 Balisto
Barcley  Lookout Pesce Epic Hue
Delta Carol  Delta Atlantic
  Tirsvad Altaiota Chello


Avlsværdier
Sikkerhed 66%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
8 11 3.81 681 363

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,803 -0.08 0.17 68 81 499

Management/Sundhed

Yversundhed
106
Celletal
105
Hunlig frugtbarhed
105
Klovsundhed
108
Ketose
102
Malketid 100
Temperament
104
Alder ved 1. kælvning
102
Kælvningsevne
110
Kælvens Livskraft (infl mor.)
106
Persistens
111
Udvikl. fra 1.-3. lakt
101
Kropsvægt
103
Kvietyr
102
Livskraft kalv
101
Robot effektivitet
97
Robot interval
111
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop
101
Styrke
102
Yver
108
Lemmer
104
Helhed
107

Størrelse
109
Brystbredde 100
Kropsdybde
106
Malkepræg
108
Huld
95
Krydsretning
99
Krydsbredde 100
Lemmer, bagfra
105
Lemmer, sidestilling
98
Klovhældning
103
Bevægelse
104
Foryver tilhæftning
104
Forpatteplacering 100
Pattelængde
104
Yverdybde
103
Bagyver højde
113
Bagpatteplacering 100
Yverbånd
103