Delta Magister

Fødselsdato
01.08.2015
aAa kode
156234
Farve
Sortbroget
AI Code
258882
Tyre-ID
NL 934274522
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Magister

Delta Magister

  • Effektiv og nem at passe
  • Mellemstor og stærk eksteriør
  • Hurtig malketid

  Seagull Bay Supersire
Flevo Genetics Whatsapp  Khw Super Aderyn
Delta Magic  Delta Direct
  Delta Margje


Avlsværdier
Sikkerhed 92%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
4 5 0.62 525 162

Ydelse
5,723 Døtre, 1,851 Bestætninger, Sikkerhed 94%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
321 -0.10 0.17 4 27 121

Management/Sundhed

Yversundhed
104
Celletal
104
Hunlig frugtbarhed
104
Klovsundhed
102
Ketose
103
Malketid
108
Temperament
105
Alder ved 1. kælvning
99
Kælvningsevne
104
Kælvens Livskraft (infl mor.)
105
Persistens
102
Udvikl. fra 1.-3. lakt 100
Kropsvægt 100
Kvietyr
106
Livskraft kalv
101
Robot effektivitet
102
Robot interval 100
Robot tilpasningsevne
99

Eksteriør
2,648 Døtre 858 Bestætninger Sikkerhed 99%

Krop
105
Styrke
103
Yver
108
Lemmer 100
Helhed
106

Størrelse 100
Brystbredde 100
Kropsdybde
101
Malkepræg
104
Huld
99
Krydsretning
106
Krydsbredde
102
Lemmer, bagfra
99
Lemmer, sidestilling
97
Klovhældning
103
Bevægelse
101
Foryver tilhæftning
108
Forpatteplacering
109
Pattelængde
98
Yverdybde
104
Bagyver højde
109
Bagpatteplacering
108
Yverbånd
105