Delta Magister

Fødselsdato 01.08.2015 AI Code 258882
aAa kode 156234 Tyre-ID NL 934274522
Farve Sortbroget Kappa Casein BB

Magister

Delta Magister

  • Super effektiv og nem at passe
  • Mellemstor og stærk eksteriør
  • Fedt og Protein: både kg. og procenter

  Seagull Bay Supersire
Flevo Genetics Whatsapp  Khw Super Aderyn
Delta Magic  Delta Direct
  Delta Margje


Avlsværdier
Sikkerhed 65%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
7 12 2.33 738 321

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 68%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,108 0.07 0.28 54 66 397

Management/Sundhed

Yversundhed
105
Celletal
109
Hunlig frugtbarhed
104
Klovsundhed
105
Ketose
107
Malketid
106
Temperament
106
Alder ved 1. kælvning
104
Kælvningsevne
109
Kælvens Livskraft (infl mor.)
103
Persistens
103
Udvikl. fra 1.-3. lakt
101
Kropsvægt
104
Kvietyr
107
Livskraft kalv
103
Robot effektivitet 100
Robot interval
112
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 74%

Krop
104
Styrke
105
Yver
109
Lemmer
105
Helhed
109

Størrelse
104
Brystbredde
102
Kropsdybde
102
Malkepræg
105
Huld
101
Krydsretning
105
Krydsbredde 100
Lemmer, bagfra
102
Lemmer, sidestilling
99
Klovhældning
105
Bevægelse
105
Foryver tilhæftning
108
Forpatteplacering
110
Pattelængde 100
Yverdybde
108
Bagyver højde
107
Bagpatteplacering
108
Yverbånd
106